Bài tập nhập môn tổng hợp 3 – 40 bài

Dưới đây là bộ  nhập môn 3, dành cho những bạn mới học chơi, gồm 40 bài, nằm trong mục Nhập môn tại Kho cờ thế của BCV. Qua các bài tập này, người chơi sẽ hoàn thiện một số kỹ năng cơ bản trong các hình cờ ăn quân, bắt quân thường gặp, cũng như các kỹ thuật sống chết, đua khí, nối cắt cơ bản.

Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giúp các bạn hiểu hơn về tại sao đúng và tại sao sai.

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ. 

Bài tập cờ vây nhập môn phần 3 – 40 bài

 

 


4 comments

    • Trần Quang-Tuệ says:

      uhm yêu cầu của bài đó là “đi đâu để tạo ko” mà, như vậy coi như là 50/50 sống 😀

    • noname says:

      Mình cũng đã xét tất cả trường hợp như bạn. Nhưng nếu đen đi D10 hoặc E10 sau khi trắng tạo KO thì đen có thể tạo hai mắt hoặc chấp nhận mất 4 quân đổi lại tìn được khí thoát ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published.