Cờ vây Café

Những câu chuyện kể về cờ vây bên tách Café buổi sáng.

Một góc riêng để chúng ta cùng nghiền ngẫm về bản chất của cờ vây, về sự liên kết giữa cờ vây và những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

định thức cờ vây
đáng lẽ thắng

Có đúng là “đáng lẽ thắng”?

Hình như “đáng lẽ thắng” là một trong những cụm từ được dùng nhiều nhất trong cờ vây (và trong hầu hết những trò có tính thắng …

Kỳ nhân – Kawabata Yasunari

Kỳ nhân là tiêu đề tạm dịch của tác phẩm văn học nổi tiếng Meijin, được viết bởi Kawabata, nhà văn đầu tiên của Nhật Bản …