Pages

Cờ vây là gì?

Cờ vây là một loại cờ mà mục đích của hai người chơi là xây dựng những vùng lãnh thổ càng lớn càng tốt cho …

cách chơi cờ vây