Pages

cách chơi cờ vây

Cờ vây là gì?

Cờ vây là một loại cờ mà mục đích của hai người chơi là xây dựng những vùng lãnh thổ càng lớn càng tốt cho …