Cờ vây Cafe

Cờ vây cafe – những câu chuyện kể về cờ vây bên tách café buổi sáng.

Một góc riêng để chúng ta cùng nghiền ngẫm về bản chất của cờ vây, về sự liên kết giữa cờ vây và những lĩnh vực khác trong cuộc sống.