Các lớp cờ

It’s never too old to learn something old

Lớp Atari

Cờ vây nhập môn

Atari là lớp cờ vây nhập môn dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng chưa hiểu được cách thức áp dụng nó vào một trận đấu.

Khóa Atari 29/05/18 (Đã hết chỗ).

Comming Soon ~

Lớp Atari Up!

Cờ vây sơ cấp

định thức cờ vây

Atari Up là lớp cờ vây sơ cấp dành cho những bạn đã hoàn thành khóa Nhập môn, đồng thời đã tập luyện được 50 – 100 trận đấu để đạt được trình độ khoảng 20k KGS.

Nội dung của lớp sơ cấp 1 & 2 là hoàn thiện những kỹ năng sống chết và thu quan cơ bản, xác định một số lỗi sai không cần thiết, nhằm đạt được trình độ 15k – 10k KGS.

Comming soon

Lớp Shodan

Hướng đến mục tiêu nhất đẳng

luật cờ vây

Shodan hay gọi theo tiếng Việt là nhất đẳng, 1 dan, là đẳng cấp đầu tiên của hệ thống dan nghiệp dư (cao nhất là 9 đẳng). Đây cũng là cột mốc quan trọng mà hầu hết các kỳ thủ đều hướng tới, sau khi vượt qua 30 “cửa ải” học cờ mang tên kyu.

Lớp học hàng tuần dành cho các kỳ thủ từ trình độ 7k đến 1k với nhiều nội dung phối hợp nhằm tăng khả năng đọc cờ, ứng phó tình huống, triển khai chiến thuật.

Comming soon