lee changho

Kỳ phổ cờ vây có bình luận

Kỳ phổ cờ vây có bình luận Học từ các trận đấu của người khác là một cách rất hiệu quả để tiến bộ trong cờ …

cờ thế cờ vây

Kho cờ thế cờ vây

Kho cờ thế cờ vây Lee Changho khẳng định: “Một người chơi cờ vây với kỹ năng đọc cờ kém thì chỉ như xây lâu …