Tag: Trần Quang Tuệ

Trần Quang Tuệ, 5d. Bắt đầu chơi cờ vây từ năm 2007, học cờ dưới sự hướng dẫn của thầy Lee Kang Wook 8p vào năm 2010. Một vài lần vô địch các giải cờ vây cấp TPHCM và cấp quốc gia.

Xây dựng trang Blog cờ vây từ năm 2012.

me-2

About

Tuệ – Baduk-er* (Baduk-er = Người cờ vây) 1.000.000 nước cờ Tôi là Tuệ, tôi bắt đầu chơi cờ vây từ năm 2007, và chơi …